euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Študuj ekonómiu

Voľba študijného programu a fakulty je veľmi dôležité rozhodnutie pre mnohých mladých ľudí. Je preto potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť už teraz! V súčasnosti sa o perspektíve, či uplatnení odboru možno dozvedieť z viacerých rebríčkov. Tie môžu uľahčiť rozhodnutie o voľbe budúceho štúdia.

Viac ako na atraktívny názov fakulty, či študijného programu je teda dobré sa zamerať na kvalitatívne kritéria. Pri výbere programu by malo zavážiť:

  • uplatnenie,
  • perspektíva do budúcnosti,
  • šanca zamestnať sa vo vyštudovanom odbore,
  • výška mzdy absolventov.

Žiadaní absolventi – Ekonomická univerzita v Bratislave

Portál profesia.sk každoročne zverejňuje rebríček najžiadanejších absolventov vysokých škôl na Slovensku. Ekonomická univerzita v Bratislave si drží prvenstvo už niekoľko rokov. O jej absolventov je na pracovnom trhu obrovský záujem o čom sa môžeš presvedčiť už počas štúdia. Množstvo predmetov a workshopov vedú priamo experti z praxe. Bratislava navyše ponúka skvelé možnosti na rozbeh profesionálnej kariéry už počas štúdia. V Bratislave má centrálu množstvo renomovaných spoločností a inštitúcií s ktorými dlhodobo spolupracujeme (napr. Národná banka Slovenska, ministerstvá, analytické inštitúty, finančné inštitúcie a iné).

Kvalitné a ocenené študijné programy na NHF

O kvalite študijných programov na Národohospodárskej fakulte svedčia podľa portálu Trendy práce aj TOP umiestnenia odborov podľa uplatnenia na trhu práce. Za rok 2019 sa až 2 z odborov NHF umiestnili na popredných troch miestach rebríčka. A to na prvom mieste – financie, bankovníctvo a investovanie – ako študijný program druhého stupňa bankovníctvo a na treťom mieste študijný program financie v rovnakom odbore. V prvej dvadsiatke inžinierskych študijných programov sa nachádza celkovo až 6 programov ponúkaných na NHF. Okrem už spomenutých aj daňovníctvo a daňové poradenstvo, hospodárska politika, sociálny rozvoj a sociálna politika a poisťovníctvo.

Obrázok: TOP 3 odbory s najvyšším uplatnením

zdroj: Trendy práce

Uplatnenie vo vyštudovanom odbore

Portál umiestnenie.sk priniesol výsledky o tom, že až 65% absolventov NHF pracuje v odbore, ktorý vyštudovali (najnovší rebríček za rok 2018). K vysokému podielu určite dopomohli aj odborná prax, ktorú môžu študenti NHF absolvovať počas štúdia ako výberovú súčasť študijného plánu. Svoju zásluhu majú aj početné exkurzie do renomovaných spoločností v súkromnom aj verejnom sektore počas celého štúdia. Až 37% absolventov pracuje na vysoko odborných, vedeckých a technických činnostiach. Práve tie predstavujú skvelú perspektívu aj do budúcnosti vzhľadom na ich vysokú pridanú hodnotu. Takmer polovica absolventov (49%) pracuje na pozíciách špecialistov a analytikov vo finančnom sektore. Svoju vysnívanú prácu na trvalý pracovný pomer sa podarilo nájsť absolventom v priemere iba za 23 dní.

Zdroje: profesia.sk, trendyprace.sk, uplatnenie.sk