euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Aplikovaná ekonómia / Ing.

Budúcnosť je rozhodnutie, analyzuj dáta a aplikuj ekonómiu
Aplikovaná ekonómia Ťa naučí, ako používať ekonómiu a meniť veci k lepšiemu. Rob rozhodnutia založené na údajoch a ekonomických princípoch, a nie na pocitoch. Na študijnom programe sa naučíš používať empirickú ekonómiu či analyzovať údaje pomocou dátovej vedy – a to všetko praktickou a zrozumiteľnou formou. Získaš schopnosť pokročilej práce s modernými softvérmi používanými vo firmách aj verejných inštitúciách. Nebudeš sa báť aplikovať štatistiku či ekonometriu v praxi. Naopak, získaš významnú konkurenčnú výhodu na trhu.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe. Na prednáškach stretnete napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev alebo renomovaných firiem
 • aplikáciu najnovších poznatkov z behaviorálnej ekonómie, rozhodovania sa firiem a verejnej voľby pri riadení firiem, politicko-ekonomických rozhodnutiach či rozvoji miest a regiónov
 • schopnosť rozhodovať sa na základe vedomostí, nie intuície – zistíš, prečo intuitívne rozhodovanie nie je vhodné pre riešenie zložitých problémov a naučíš sa používať moderné počítačové programy na rozhodnutia založené na údajoch a ekonomických princípoch
 • široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi u atraktívnych zamestnávateľov vďaka rastúcemu dopytu po absolventoch s ekonomickými vedomosťami a analytickými zručnosťami
Uplatnenie absolventov:
 • ekonomický analytik
 • ekonomický prognostik
 • ekonomický expert v konzultačných spoločnostiach
 • dátový analytik
 • špecialista v oblasti hodnotenia rozhodnutí založených na údajoch
 • expert na ekonomickú analýzu verejných politík
 • zástupca SR v medzinárodných organizáciách
Informačný leták programu aplikovaná ekonómia

 

Študijný plán programu aplikovaná ekonómia