euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Národné hospodárstvo

Dobre fungujúca spoločnosť a prosperujúca ekonomika majú tie isté korene.

 

Kedy dobre funguje trh a prečo je pre spoločnosť dôležitý?
Aká je úloha štátu v trhovej ekonomike?
Kedy sú zásahy štátu do ekonomiky žiadúce a prospešné?

 

Profil programu:

Počas štúdia budeme spoločne hľadať odpovede na tieto, a iné zaujímavé a praktické otázky. Okrem toho získate zručnosti v používaní jednoduchých ekonomických analytických zručností pre preskúmanie vybraných problémov, a navrhnutie možností ich riešenia.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • úvod do využitia vyhľadávaných analytických zručností;
 • príprava pre ľubovoľný inžiniersky odbor na fakulte;
 • menší kolektív študentov zaručuje viac individuálneho prístupu vyučujúcich.
Uplatnenie absolventov:
 • hlavný štátny radca
 • finančný analytik
 • investičný špecialista
 • rozpočtový analytik
 • prognostik
 • projektový manažér
 • nižší manažment
 • referent v štátnej správe
Študijný plán:

Národné hospodárstvo