euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Financie a dane / Ing.

Vynikni nad svojimi rovesníkmi znalosťami o financiách a daniach

 

Program vedie študentov k dôkladnému pochopeniu finančných teórií, problémov a otvorených otázok tak, aby študenti boli schopní formulovať presvedčivé odborné argumenty na vysvetlenie súvislostí vo financiách, medzinárodných financiách a daniach. Program má aj praktické zameranie na zdokonaľovanie zručností v práci s metódami a dátami, a ako aj informáciami. Tieto znalosti sú vysoko oceňované zamestnávateľmi v SR a v zahraničí. Absolventi sú totiž schopní navrhovať a uskutočniť vhodné postupy a riešenia v rámci procesov vo verejnom a podnikovom sektore, vo verejných a podnikateľských financiách, ako aj v daniach na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania a to aj v medzinárodnom rozsahu.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • možnosť profilácie v troch špecializáciách: financie, medzinárodné financie a dane
 • možnosť študovať študijný program aj v anglickom jazyku
 • možnosť absolvovať posledný semester štúdia na renomovanej univerzite – Nottingham Trent University (Veľká Británia) a získať akademický titul Ing. a súčasne titul MSc.
 • príprava na navrhovanie a uskutočňovanie rôznych experimentov na testovanie opatrení a zmien politík súkromných a verejných inštitúcií
Uplatnenie absolventov:
 • špecialista na verejné, podnikateľské a medzinárodné financie
 • finančný expert
 • finančný analytik a prognostik
 • špecialista na daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • daňový expert a poradca
 • daňový analytik a prognostik
 • finančný poradca
Informačný leták programu financie a dane

 

Študijný plán programu financie a dane – denné štúdium

 

Študijný plán programu financie a dane – externé štúdium