euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Financie, bankovníctvo a investovanie

Študuj financie a bankovníctvo – tá najlepšia investícia pre dobre ohodnotenú a inšpiratívnu kariéru!

 

Koho označujú medveďmi a býkmi na finančnom trhu?

Môžu mať záporné úrokové sadzby aj pozitívny efekt?

Budú v budúcnosti fungovať už iba kryptomeny?

 

Profil programu:

Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba rozvoja národnej trhovej ekonomiky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej situácie v týchto procesoch. Štruktúra študijného programu korešponduje s aktuálnymi požiadavkami ekonomickej teórie a praxe v oblasti verejných financií, bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • možnosť študovať tento študijný program aj v anglickom jazyku
 • medzinárodne porovnateľný študijný plán so skvelou možnosťou absolvovania časti štúdia v zahraničí
 • široká ponuka doplňujúcich predmetov podľa vlastného záujmu a zamerania
Uplatnenie absolventov:            
 • finančný analytik
 • špecialista finančných trhov
 • finančný manažér
 • pracovník daňovej / colnej správy
 • konzultant
 • odborný radca
 • referent v štátnej správe
 • produktový manažér
Študijný plán:

 

Financie, bankovníctvo a investovanie – denné štúdium

Financie, bankovníctvo a investovanie – externé štúdium