euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Ekonómia a právo

Hovor ako právnik, mysli ako ekonóm!

Aká je primeraná miera regulácie?
Potrebuje každý ekonomický systém jasne stanovené pravidlá?
Prečo musíme chápať ekonomické procesy ak chceme prijať vhodnú legislatívu?

 

Profil programu:

Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú ho dve renomované slovenské univerzity – Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti;
 • riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia;
 • získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK.
Uplatnenie absolventov:
 • finančný konzultant
 • firemný právnik
 • dohľad nad subjektmi finančného trhu
 • špecialista na zlučovanie firiem
 • advokát
 • notár
 • exekútor
 • sudca
Študijný plán:

Ekonómia a právo – denné štúdium

Ekonómia a právo – externé štúdium