euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Ekonómia a právo / Bc.

Hovor ako právnik, mysli ako ekonóm!
Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú ho dve renomované slovenské univerzity – Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti;
 • riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia;
 • získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK.
Uplatnenie absolventov:
 • finančný konzultant
 • firemný právnik
 • dohľad nad subjektmi finančného trhu
 • špecialista na zlučovanie firiem
 • advokát
 • notár
 • exekútor
 • sudca
Informačný leták programu ekonómia a právo

 

Študijný plán programu ekonómia a právo – denné štúdium
Študijný plán programu ekonómia a právo – externé štúdium