euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Finančné trhy a investovanie / Ing.

Investícia do poznania finančného trhu prináša najvyšší výnos
Prakticky orientovaný a intelektuálne inšpiratívny program prehĺbi Tvoje zručnosti a schopnosti pre uplatnenie vo svete financií a finančných trhov. Finančný svet sa mení rýchlo a neustále potrebuje prílev nových profesionálov na rôznorodé pracovné pozície. V 21. storočí, v ére digitalizácie, je schopnosť analyzovať možné riziká a premietnuť ich do správnych rozhodnutí vo forme investícií alebo riadenia finančných inštitúcií doménou tých, ktorí vložia svoj potenciál do tej najlepšej investície – štúdia finančných trhov.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • možnosť overiť si svoje schopnosti už počas štúdia na svetovom a európskom kole súťaže prestížnych univerzít v obchodovaní na finančných trhoch Rotman Trading Competition v Kanade a v Taliansku
 • možnosť získať dvojitý diplom v spolupráci s University of Pavia v Taliansku
 • kompatibilitu študijného programu s programami prestížnych svetových univerzít
 • spoluprácu s odborníkmi z praxe priamo na prednáškach a možnosť absolvovať Bankademy a trainee programy vo finančných inštitúciách
Uplatnenie absolventov:
 • finančný analytik
 • dátový analytik
 • manažér rizika
 • manažér portfólia
 • obchodník s cennými papiermi
 • manažér vo finančných inštitúciách
 • špecialista orgánu dohľadu
Informačný leták programu finančné trhy a investovanie

 

Študijný plán programu finančné trhy a investovanie