euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Verejná správa a regionálny rozvoj

Poď zmeniť miesto, kde žiješ.

 

Ako rozvíjať naše obce, mestá, regióny, aby sa v nich lepšie žilo?
Ako úspešne manažovať projekt?
Ako ušetriť peniaze nášmu štátu alebo mestu?

 

Profil programu:

Absolvent odboru verejná správa a regionálny rozvoj dokáže prispieť k rozvoju a vedeniu nielen samospráv a regiónov, ale aj celej krajiny. Môže tak spraviť na jednom z viac než 150-tisíc pracovných miest v rámci verejného sektora.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • vedenie študentov z neviem, nedá sa, nezáujem meníme prístup na viem, dá sa a chcem to zmeniť;
 • program vedieme tak, aby to študentov napĺňalo a bavilo, vyučujeme formou diskusie;
 • študenti získavajú užitočné znalosti a hlavne zručnosti, ktoré zvyšujú ich kariérne možnosti vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore.
Uplatnenie absolventov:
 • konzultant
 • grantový konzultant
 • projektový a finančný manažér
 • projektový asistent
 • manažér pre stratégiu
 • odborný pracovník v oblasti lokálneho rozvoja
 • finančný analytik
 • špecialista v oblasti fondov EÚ
Študijný plán:

Verejná správa a regionálny rozvoj