euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Manažment verejných politík / Bc.

Nauč sa meniť k lepšiemu svet v ktorom žiješ!
Verejné politiky sú súčasťou našich každodenných životov. Staň sa tým, kto ich bude  správne ovplyvňovať. Naučíme Ťa veci z oblasti manažmentu, ekonómie a verejných politík. Dokážeš kriticky analyzovať problémy, navrhovať riešenia a riadiť proces ich zavádzania.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • možnosť absolvovať študijný program jedného semestra v zahraničí pri uznaní  získaných kreditov
 • možnosť hlbšej špecializácie na oblasti: európska politika a európske programy, rozvoj  ľudských zdrojov, podnikanie alebo regionálny rozvoj
 • intenzívne prepojenie štúdia s praxou a manažérske a mäkké zručnosti sú zakomponované do väčšiny predmetov napríklad formou prípadových štúdií, alebo diskusií
 • dôraz na riešenia pre lepšiu kvalitu života, sociálne, environmentálne a regionálne témy
Uplatnenie absolventov:
 • odborné pozície v miestnej a územnej samospráve
 • odborné pozície na ministerstvách a ústredných orgánoch štátnej správy
 • špecialisti a experti v štátnej správe aj samospráve
 • poradcovia a experti vo vrcholných orgánoch štátu
 • pracovníci v európskych inštitúciách, agentúrach a medzinárodných organizáciách
 • pracovníci mimovládnych organizácií a think tankov
 • experti v súkromnom sektore
Informačný leták programu manažment verejných politík

 

Študijný plán programu manažment verejných politík