euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Študuj ekonómiu

Celý proces podania prihlášky zvládneš z pohodlia domova. Prihlášky na štúdium sa podávajú výhradne elektronicky cez eprihlášku


DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

 • podanie prihlášky: do 31. marca 2022
 • termín konania prijímacej skúšky: 13. – 17. jún 2022 

POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

 • prihláška na štandardné študijné programy: 32 EUR 
 • prihláška na študijný program Ekonómia a právo resp. študijné programy v anglickom jazyku: 60 EUR

K prihláške na 1. stupeň nepotrebujete žiadne prílohy a potvrdenia (zo strednej školy, od lekára), ani nahrávať známky zo strednej školy. Ak ste v prihláške niečo nevyplnili, resp. sa pomýlili, stačí sa ozvať na: marta.hytkova@euba.sk, ktorá Vám Vašu prihlášku odblokuje a vy si ju opravíte.


PRIJÍMACIE KONANIE:

Obsahová náplň písomných testov prijímacej skúšky na bakalárske štúdium pre všetky študijné programy (okrem Ekonómie a práva a anglických študijných programov):

 • všeobecné študijné predpoklady,
 • jeden cudzí jazyk podľa výberu uchádzača a ponuky fakulty

Obsahová náplň písomných testov prijímacej skúšky na bakalárske štúdium študijného programu Ekonómia a právo:

 • všeobecné študijné predpoklady (so zameraním na základy ekonómie a ekonomiky),
 • jeden cudzí jazyk podľa výberu uchádzača (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk)
 • dejepisnáuka o spoločnosti
 • logika

Obsahová náplň písomných testov prijímacej skúšky na bakalárske štúdium študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku:

 • všeobecné študijné predpoklady (v anglickom jazyku),
 • anglicky jazyk 

TIPY PRE UCHÁDZAČOV:

» TIP pre uchádzačov 1: Na 1 prihlášku si môžete uviesť až 3 preferované študijné programy v rámci Národohospodárskej fakulty (okrem programu Ekonómia a právo a FBI v anglickom jazyku). Zvýšiš tak svoje šance na prijatie a ešte aj ušetríš. 

» TIP pre uchádzačov 2: Ak máš stres z prijímacej skúšky a chceš mať istotu prijatia skôr? V rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) zabezpečovaných spoločnosťou Scio ich môžeš absolvovať skôr a na štúdium Ťa prijmeme ak percentil z každého testu (všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj test z cudzieho jazyka), ktorý absolvuješ bude rovný alebo vyšší ako 60.

» TIP pre uchádzačov 3: Robil/a si počas strednej školy niečo výnimočné? Chceme Ťa a to bez prijímacích skúšok! Stačí ak si absolvoval/a niektorú z týchto súťaží a podujatí (okrem študijných programov ekonómia a právo a anglických študijných programov:

 • Účasť na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže v akademickom roku 2021/22, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre žiakov stredných škôl, napríklad: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30. 4. 2022;
 • absolvovanie celoslovenského kola v rámci celoslovenskej súťaže pre žiakov stredných škôl ak súťaž organizovala niektorá z fakúlt EU v Bratislave.