euba logo
nhf logo

Kontaktuj nás na 

info.nhf@euba.sk
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika
+421 – 2 – 6729 1221

Poisťovníctvo

Ovládaj riziká ako málokto na finančnom trhu a poisti si svoju budúcnosť už teraz!

 

Aký je vzťah hier a životného poistenia?
Ako ovplyvní poisťovne, keď sa budeme dožívať stále vyššieho veku?
Prečo poisťovne poisťujú futbalistom nohy a speváčkam hlasivky, ale nepoisťujú domy v záplavových zónach?

 

Profil programu:

Študijný program Poisťovníctvo rozvíja schopnosť študentov analyzovať aj tieto úlohy a otázky z rôznych perspektív, podporuje kritické myslenie a zvyšuje prestíž absolventov na pracovnom trhu. S nami sa naučíš posúdiť, kde sú slabé miesta manažmentu rizík v podnikoch a v osobných financiách. Finančný svet sa mení rýchlo a poisťovníctvo neustále potrebuje prílev nových profesionálov na rôznorodé pracovné pozície.

 

Zaujímavosti a prednosti programu:
 • jedinečné základy teórie a praxe pre kariéru, ktorá prekoná vaše očakávania;
 • individuálny prístup učiteľov s praxou v odbore a medzinárodnými skúsenosťami;
 • možnosť štúdia na všetkých 3 stupňoch štúdia.
Uplatnenie absolventov:
 • rizikový manažér
 • underwriter
 • poistný analytik
 • metodik poistných produktov
 • pracovník dohľadu
 • špecialista bankopoistenia
 • interný audítor
 • investičný manažér
Študijný plán:

Poisťovníctvo